Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Vakantierooster 2019-2020
Vakantierooster inclusief vrije dagen/studiedagen:
 
Zomervakantie  Ma 08-07-19 t/m vr 16-08-19
Eerste schooldag  Ma 19-08-19 
Herfstvakantie  Ma 14-10-19 t/m vr 18-10-19
Studiedag Kanjertraining Woe 23-10-19
Studiedag OBO Woe 13-11-19
Vrije middag Sinterklaas Do-middag 05-12-19
Vrije middag voor Kerstvakantie Vr-middag 20-12-19
Kerstvakantie ma 23-12-19 t/m vr 03-01-20
Vrije middag voor Krokusvakantie Vr-middag 21-02-20
Krokusvakantie Ma 24-02-20 t/m vr 28-02-20
Vrije middag Goede Vrijdag Vr-middag 10-04-20
2e Paasdag Ma 13-04-20
Meivakantie  Ma 20-04-20 t/m di 05-05-20
Hemelvaart 21-05-20 t/m 22-05-20
2e Pinksterdag Ma 01-06-20
Studiedag alle groepen vrij Vr   10-07-20
Zomervakantie 2020 Ma 13-07-20 t/m vr 21-08-20
Eerste schooldag 2020 Ma 24-08-20
  
In deze Willem Spreekt editie juli-augustus o.a. informatie...
Brede School Moerdijk