Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Sociale vaardigheidstraining:

Sociale vaardigheden vormen aangeleerd gedrag dat voor kinderen nodig is om op een prettige en succesvolle manier om te kunnen gaan met anderen in allerlei verschillende situaties. 

Binnen de school bestaat de mogelijkheid dat een collega van het CJG deze training verzorgt.

Voor wie is de training bedoeld?
Voor kinderen die moeite hebben een plaats in een groep te vinden. Kinderen die moeite hebben om contact te leggen met leeftijdsgenootjes omdat ze verlegen zijn. Of kinderen die gepest worden of vaak ruzie hebben.
Dit kan op school, na schooltijd of bij de sport, het is altijd belangrijk dat een kind zijn eigen plek binnen een groep vindt. Sommige kinderen kunnen hier erg mee worstelen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij de sociale vaardigheidstraining (SOVA-training) die wij op school geven. Tijdens een reeks van bijeenkomsten leren we de kinderen  hoe ze zich handiger en redzamer kunnen gedragen in sociale situaties die voor hem of haar lastig zijn. Er worden hen tips en trucs aangeboden in het kader van de sociale vaardigheden.
 
De SOVA-training die wij aanbieden is bedoeld voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar die duidelijk moeite hebben met sociaal gedrag binnen hun eigen leeftijdsgroep.
De kinderen leren stapje voor stapje om hun sociaal inzicht te vergroten wat hen dan weer helpt bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden. Zo worden de kinderen zich meer bewust van zijn of haar eigen manier van reageren binnen verschillende situaties en leren de kinderen beter met deze situaties om te gaan, wat hopelijk een positief resultaat zal opleveren namelijk nieuwe vriendjes, positieve aandacht, meer zelfvertrouwen en betere prestaties.
In overleg met de leerkrachten en ouders kunnen kinderen deelnemen aan de training.

Wat leren de kinderen tijdens de bijeenkomsten?

  • Iets aardigs zeggen over jezelf of een ander
  • Goed naar elkaar te luisteren
  • Reageren op complimentjes
  • Vragen durven stellen
  • Je eigen mening durven geven
  • Uiting durven geven aan gevoelens
  • Omgaan met kritiek
  • Kunnen onderhandelen
  • Reageren op pesten


Hoe vaak?
De groepstrainingen bestaan uit 10 bijeenkomsten met een groepsgrootte van ongeveer 8 kinderen. Per bijeenkomst behandelen we een thema waarbij we veel werken met rollenspel. De kinderen krijgen een werkmap met informatie en opdrachten. Elke bijeenkomst sluiten we af met een opdracht waar thuis aan gewerkt moet worden.

Na de tien lessen volgt een observatieverslag van de trainer met hierin haar bevindingen over de deelname, ontwikkeling van het kind en de eventuele zichtbare resultaten. In dit verslag wordt ook aangegeven wat voor effect de training op het kind in de eigen klas heeft. Hiervoor schrijft de leerkracht een korte evaluatie op.

Rol van de ouders
Natuurlijk kunnen wij het als school niet alleen en spelen ouders een belangrijke rol in de sociale ontwikkeling van de kinderen. Daarom nodigen we de ouders van de betreffende kinderen persoonlijk uit. We informeren de ouders over de opzet en de inhoud van de bijeenkomsten. Ook geven we de ouders tips en trucs mee naar huis zodat ze hun kind thuis goed kunnen ondersteunen en coachen. Pas als ouders achter de training staan zal het kind gaan deelnemen. Ook de leerkracht wordt altijd op de hoogte gebracht van de lessen die behandeld zijn.

Brede School Moerdijk