Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
 
Schooltijden 2019-2020 groep 1 t/m 8:
maandag 8.30u-12.00u 13.00u-15.00u
dinsdag 8.30u-12.00u 13.00u-15.00u
woensdag 8.30u-12.15u  alle kinderen vrij
donderdag 8.30u-12.00u  13.00u-15.00u
vrijdag 8.30u-12.00u  13.00u-15.00u


Voor alle groepen is er 's ochtends vanaf 8.15u vrije inloop. De kinderen van groep 6 starten op locatie Willem II (Singel). Op donderdag komen zij in de loop van de ochtend naar de hoofdlocatie om daar om 12.00u te eindigen. Op de overige dagen eindigen zij op de locatie Willem II (Singel).
 
In deze Willem Spreekt editie juli-augustus o.a. informatie...
Brede School Moerdijk