Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Pedagogisch klimaat:

Gedurende de gehele schoolloopbaan ontwikkelen de kinderen zich binnen een veilige en plezierige speelwerkomgeving. De kinderen voelen zich geborgen en veilig op basis van wederzijds vertrouwen en respect. De kinderen leren rekening te houden met de onderlinge verschillen, elkaar te vertrouwen, te waarderen en te helpen. We stellen betrokkenheid van ouders op prijs en streven naar educatief partnerschap, op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, samenwerking en respect. Ouders mogen van ons verwachten dat wij, vanuit onze professionaliteit en onze mogelijkheden en onmogelijkheden, weloverwogen beslissingen nemen, met het belang van het kind als prioriteit. 
 
 
Brede School Moerdijk