Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
21 eeuwse vaardigheden:

Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in de huidige maatschappij nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw naast rekenen en taal, andere vaardigheden erg belangrijk zijn zoals:
  • Samenwerken
  • Communiceren
  • Creativiteit
  • Probleemoplossend denken
  • ICT geletterdheid
  • Sociale en culturele vaardigheden

Natuurlijk heeft dit gevolgen voor ons onderwijs. Met het team en ouders hebben we een koers uitgestippeld over hoe we het onderwijs het beste kunnen laten inspelen op de snelle veranderingen in de maatschappij. Wij vinden als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect. De rol van de leerkracht zal soms meer coachend gaan worden en gaat verder dan het overdragen van kennis.
 
Brede School Moerdijk