Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Passend Onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is ook onze school, zoals de meeste OBO-scholen, aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO 30-02) Roosendaal, Moerdijk en omgeving. Vanuit het samenwerkingsverband wordt vorm gegeven aan een passende plek voor iedere leerling. Er is een ondersteuningsplan geschreven waarin het beleid is vormgegeven. Dit ondersteuningsplan is te raadplegen op de site van het samenwerkingsverband.
OBO heeft als bestuur een zorgplicht, wat betekent dat het bestuur voor iedere leerling op zoek gaat naar een passende plaats om onderwijs te volgen. Vanzelfsprekend zo dicht bij huis als mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.po3002.nl.   
Sint kwam vandaag niet alleen met zijn Pieten naar de...
18november2019
Vandaag hebben de groepen 5 t/m 8 een fantastische...
Brede School Moerdijk