Twitter
 
Notulen Leerlingenraad

Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen leerlingenraad juni 2018
Notulen leerlingenraad maart 2018
Notulen leerlingenraad oktober 2017
Notulen leerlingenraad juni 2017
Brede School Moerdijk