Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School

Drie keer per jaar spreekt de leerkracht alle kinderen door met de intern begeleider. Per kind wordt gekeken wat de beschermende en belemmerende factoren zijn en wat zijn of haar (specifieke) onderwijsbehoeften zijn.

Dit wordt opgenomen in een groepsoverzicht. Aan de hand van dit groepsoverzicht wordt een groepsplan opgesteld.

Kinderen die speciale begeleiding nodig hebben zullen op school die specifieke vaardigheden gaan oefenen. U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. De speciale hulp vindt meestal gewoon in de klas plaats, tijdens de verlengde instructie of aan de instructietafel.
Soms roepen we de hulp in van de intern begeleider of een vrijwilliger die ondersteuning geeft aan kinderen. In een enkel geval roepen we hulp in van deskundigen buiten de school.

Zorg binnen de school is geregeld via procedures. Er zijn protocollen opgesteld, zodat iedere leerkracht dezelfde stappen neemt om de zorg te optimaliseren.

Brede School Moerdijk