Wij zijn een verkeersveilige school

Verkeersveilige School
Compensatie en dispensatie bij dyslexie:
 
 • Vergrote tekst aanbieden bij (CITO) toets, waar mogelijk ook het lettertype aanpassen
 • (CITO) toets mag gemaakt worden in het opgavenboekje.  In de bovenbouw worden leerlingen voorbereid op het werken met leerlingboekje én antwoordenblad , zodat ze er bij de entree - en eindtoets mee bekend zijn.
 • Extra tijd bieden voor het maken van een toets/ het lezen van de tekst en de vragen
 • CITO - begrijpend lezen: deze toets mag wel worden voorgelezen (aanpassing jan. '15).  Het betreft hier de tekst. Leerlingen, die voldoende thuis zijn in het werken met Kurzweil zouden m.b.t. het voorlezen van de tekst dit programma kunnen gebruiken.
 • De leerlingen krijgt extra leestijd bij de voorbereiding van een tekst ( bv. tijdens de reguliere les, methoden gebonden toetsen, koppelen aan een leesmaatje/sterke lezer bij samenwerkopdrachten e.d.)
 • Afname van de AVI toets gebeurt altijd door de intern begeleider. De intern begeleider leest de tekst 1x voor, daarna leest de leerling de tekst, de tijd in de handleiding evenals het aantal toegestane fouten wordt gehanteerd.
 • Audio versie voor de CITO entreetoets en CITO eindtoets bestellen; als er is gebleken dat tijdens andere lessen en digitale toetsafnames de leerling hier het meeste profijt van heeft , wordt bij CITO entree - en eindtoets de audioversie afgenomen.
 • Tijdens dictees van woorden en zinnen worden er door de lkr (en indien mogelijk door de leerlingen zelf) puntjes gezet voor woorden, die fout zijn en/of waar de leerlingen aan twijfelt. De leerlingen mag deze zelf nakijken en verbeteren aan de hand van de eigen spellingmap, alvorens het werk in te leveren.
 • Eventueel 2 punten geven voor dictee. Het eerste punt is wat de leerlingen daadwerkelijk scoort, het andere punt is als de leerlingen het heeft verbeterd (dit geeft de lkr ook meteen een handige leidraad voor rapport en schaduwrapport).
 • Tijdens de spellingles de spellingmap gebruiken (zie documenten afspraken spelling Willem de Zwijger).
 • Spelfouten, die bij andere vakken worden gemaakt, worden niet fout gerekend.
 • Mits er geadviseerd wordt met een Daisyspeler te werken; wij kunnen deze lenen van een andere OBO school; ouders kunnen deze aanschaffen en bekostigen a.d.h.v. ziektekostenverzekering.
 • De leerlingen krijgt, indien hier binnen de formatie ruimte voor is, begeleiding buiten de groep.
 • Luisterboeken bestellen voor het vrij lezen. De leerlingen leest zelf met de ogen mee, al dan niet met een bladwijzer.
 • Toetsen mondeling afnemen ( bv van de zaakvakken).
 • Woordpakket mee naar huis geven.
 • Dictee op de computer afnemen. Dit bevordert het woordbeeld en geeft de leerlingen bij een dictee meer kans van slagen. Als bij CITO spelling voor de computer wordt gekozen - spellingcontrole uitzetten.
 • M.u.v. de toetsen mogen de leerlingen een tafelkaart gebruiken.
Bovenstaande geschiedt altijd in overleg met de directeur en de intern begeleider.

 
Brede School Moerdijk