Twitter
 
Notulen Ouderraad

Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen OR 09-01-2018.pdf
Notulen OR 15-03-2018.pdf
18september2018
Van 1 tot 5 oktober is het de week van de opvoeding....
In deze Willem Spreekt onder andere - belangrijke punten...
Brede School Moerdijk