Twitter
 
Notulen Medezeggenschapsraad 
 
Notulen worden pas gepubliceerd als deze in de daaropvolgende vergadering zijn goedgekeurd. Hierdoor kan het voorkomen dat er soms een paar maanden tussen zit voordat het op de website staat.

Notulen MR 22 februari 2018
Notulen MR 12 oktober 2017
Notulen MR 26 juni 2017
Notulen MR 19 mei 2017
Notulen MR 23 maart 2017
Notulen MR 09 februari 2017
Notulen MR 20 oktober 2016


 
18september2018
Van 1 tot 5 oktober is het de week van de opvoeding....
In deze Willem Spreekt onder andere - belangrijke punten...
Brede School Moerdijk